Generelt > Dyr og natur

Forby pelsoppdrett! -underskrift

<< < (2/5) > >>

Kinjara:

--- Sitat fra: //Jehuty på 10. des, 2014, 14:30 ---Jeg er selvfølgelig for avvikling av pelsoppdrettsnæringen. Jeg er dog redd det alltid vil være en viss etterspørsel etter pels i verden. Å forby dette i Norge flytter bare problemet over til en annen del av verden der dyrs rettigheter står enda lavere på agendaen. Det finnes andre steder i verden der det vil være enda større avkastning fra pelsdyroppdrett siden det vi kaller barbariske metoder (billig dyrehold), regnes for normalt. Det beste kompromisset vil være strengere tilsyn fra et statlig organ, og en sakte avvikling som følger redusert etterspørsel når det blir dyrere å drive pelsdyroppdrett i Norge. Et dyrepoliti vil i tillegg kommen en del av Norges misholdte kjæledyr til gode.

Tenke globalt vs. handle lokalt: Vi er alle verdensborgere!

--- Slutt sitat ---
De færreste ting som skrives med formål om å minne på nyanser bør avskrives. Men dette henger jo ikke på greip.

Man kan ikke anta en statisk eller evig etterspørsel av pels. Det er det samme som å si at det er en statisk etterspørsel etter kjøtt. Substitutter finnes det nok av, så denne varen kan enkelt bli erstattet av andre like varer. Varer kan imidlertid alltid tilbys, så om man vil ha noe bort utifra et etisk standpunkt man har er det etterspørsel man i stedet bør endre.

Du vil programinnføre en politisk begrunnet avvikling av en hel industri, men du vil at avviklingen skal være helt eller delvis bestemt av markedskrefter? Du har ikke gjort rede for hvorfor det skal bli dyrere å drive pelsdyroppdrett i Norge. Du snakker om en sakte avvikling, men det gjør jo ingenting med å flytte problemet. Det flytter jo bare problemet langt saktere, mens man ikke gjør noe med norske forbrukeres atferd. Alternativet er jo at du har en antagelse om at det en eller annen gang på verdensbasis vil komme et lavpunkt for for etterspørsel på pelsprodukter som skal slå ut for norske konsumenter, men det holder ikke mål. Du har jo ikke gjort noe med den norske etterspørselen når det norske tilbudet fjernes, siden vi importerer disse varene.

"Alltid en viss etterspørsel".
Tilbud kan demonstrativt skape ny etterspørsel, og profittmarginer vil alltid eksistere for varer så lenge de ikke er forbudte (da forsvinner det reelle tilbudet fra statistikken og inn i det illegale markedet). Det det betyr er jo at det alltid vil være mulighet for tilbud av pels - og for oss handler ikke det evige tilbudet om et illegalt marked, men om import (jævlig mange frihandelsavtaler osv). Det beste å gjøre er å få avviklet den norske næringen, slik at det blir (mer) stuerent å stigmatisere bruk av pels, fordi man vil fjerne norsk etterspørsel. Du beskriver jo ikke en avvikling, men at man har økt oppstartskostnaden. Inntil man har fjernet arbeidsplassene har man heller ikke et meningsmonopol - man fortsetter å møte på motstandere med penger som kan spille på tradisjoner og annet følelsesladet. Når man avvikler næringen på et slikt etisk grunnlag står man ikke i fare for å møte seg selv i døra når etterspørselen flyr i været og alle argumentene kan snus: At det eneste rette er å ha en godt utviklet pelsnæring som kan mette den kresne norske etterspørselen uten at man importerer dyr som led unødig. Man må starte med moralen, og benytte seg av økonomiske tiltak; man kan ikke ha økonomiske hensyn som utgangspunkt.
Så er det opp til individer å bestemme om de også syntes det var en bra ting å ikke ha pels.

(om OP ikke vil ha en sånn diskusjon i tråden kan jeg bare fjerne)

Wolftale:
Diskusjon er lov, å alle må ikke være enig :)
De påstå jo at de i Norge måtte ha dårligere dyrehold for å holde prisen nede for å kunne konkurrere mot Kina.

//Jehuti:
Hei Kinjara! Det er sunt med en debatt, og fint med noen skarpe blikk der det kan oppstå misforståelser, for ikke var jeg spesifikk nok heller i min argumentasjon. Kan godt hende at mitt forslag er dårlig, siden det er et kompromiss som tar tiden til hjelp. Jeg prøver bare å presentere problemstillingen fra det jeg tror er et nøytralt ståsted. Alle bidrag som kan hjelpe med å få en god løsning på problemet er velkomment.

Jeg er helt enig med deg at man ikke kan ta utgangspunkt i økonomiske hensyn. Kan godt hende det jeg skriver kunne tolkes dithen, men det jeg mente var egentlig å la industrien kvele seg selv ved å f. eks fjerne statlig støtte, og heller bruke de pengene på strengere tilsyn, noe som kom frem i Brennpunkt  at helt klart var nødvendig. Jeg mener det viktigste stedet å starte er å påvirke folks holdninger ved å presentere dem for fakta i form av god journalistikk (Jeg håper NRK gjorde en god jobb her, og ikke skader saken ved å være for subjektive..)

Jeg er enig at det ikke burde være et behov for pels siden vi absolutt har andre muligheter, men jeg tror likevel at det å forby pelsoppdrettsnæringen i Norge over sånn over natten på lengre sikt vil kunne bidra til å forflytte problemet til et annet sted i verden der tilstanden er værre. Selv om dette bare er en påstand kan jeg ikke underbygge den. Jeg tror dette er en avviklingsprosess som trenger å gå over tid for at den skal bli permanent  [w-wink]

Viccinor:
Signed

Dragon_Pancake:
Jeg er i utgangspunktet ikke imot pels, MEN jeg er sterkt imot måten dyrene blir behandlet for pelsen sin. Hvis det hadde vært lovfestede retningslinjer som sikret dyrenes helse og disse faktisk ble fulgt, ville jeg ikke hatt noe imot pelsoppdrett. Vi holder jo husdyr for mat, sant? Problemet ligger i at dette neppe kommer til å skje. Pelsoppdrettere ønsker jo å tjene penger og mat nok, store innhegninger der dyrene har plass til å utfolde seg mer naturlig, en stress og smertefri avlivingsmetode koster penger.

Egentlig litt enig med Jehuty at å stoppe norsk pels ikke vil stoppe etterspørselen. Men man kan kanskje begrense så mye som mulig og jobbe for å forbedre dyrenes forhold til man kan avskaffe det helt.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

[*] Forrige side

Skift til full visning